Haverö kyrka

 

Jag har av lite personlig intresse kollat up hur många av mina kristna förfäder som var präster. Tyvärr så är det inte alltid så lätt att hitta stora mängder information om dessa människor och dess levnadsöden, men det är i alla fall kul att få en överblick över detta yrke/kall, som mina förfäder haft.


Kontraktsprost & Kyrkoherde i Seglorakyrka när den låg i Västergötland. Seglora kyrka flyttades sedan i början av nittonhundra talet till Skansen på Djurgården i Stockholm.

 


 


 


Kyrkoherde & prost i Horn, Skara stift.

 


Några som väldigt lätt kommer i skymundan vid dessa titlar, yrken/kall är dessa Gudsmänns fruar.

De nämns bara i förbifarten oftas. Men deras roll var nog mer intressant och viktigare än vi kunnat tro.

Att stötta sin make i arbetet. Att arbeta och välsigna de fattiga med sin närvaro var säkerligen en stor del av arbetet.

Att en av dessa präst fruar, vars förnamn inte ens nämns, hade titeln Postinna är något som jag tycker ger den vördnad som deras ställning ska ha i historien.


Michael Schånberg 2001